Enviament gratuït en comandes superiors a 49€ (Espanya Peninsular)

Avís Legal

AVÍS LEGAL

Els drets de propietat intel·lectual dels serveis on-line de LAFUENTE LORENZO S.A. i del seu contingut pertanyen a aquesta societat o, si escau, a terceres persones.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per a la utilització amb fins comercials dels continguts del web, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació, es requereix un permís previ de LAFUENTE LORENZO S.A.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LAFUENTE LORENZO S.A. pugui oferir a la seva seu web ia no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l’ordenament legal.

Amb la voluntat de millorar la seu web, LAFUENTE LORENZO S.A. es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.
LAFUENTE LORENZO S.A. autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre que no reprodueixin els continguts de la seu web de LAFUENTE LORENZO S.A. En el cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant a la seu web de LAFUENTE LORENZO S.A. i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL. Si LAFUENTE LORENZO S.A. detecta l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats al seu web, es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries.


Protecció de dades

En relació als serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d’acord amb la legislació vigent. LAFUENTE LORENZO S.A. compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus usuaris i els manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L’usuari registrat en els serveis de la seu web de LAFUENTE LORENZO S.A. pot en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen. Pot fer-ho per correu electrònic lafuente@lafuente.es sol·licitant l’accés, cancel·lació o rectificació de les seves dades.

LAFUENTE LORENZO S.A. assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris a través d’Internet o qualsevol altre mitjà. Les dades facilitades pels usuaris seran emprades únicament per a les finalitats descrites en el propi formulari de subscripció i determinades per cada usuari.


LAFUENTE LORENZO S.A.
C/ Johann Sebastian Bach, 20
08021 BARCELONA  Spain
Tel.: +34 93 201 15 13
Fax: +34 93 202 05 87
C.I.F. A-08257388
Registro Mercantil de BARCELONA T 35146 , F 214, S 8, H B 32156, I/A 35